Marketingplanning

Hoe is de marketingplanning in uw organisatie geregeld?

Deze website www.marketingplanning.com is een ondersteuning bij het boek “Marketingplanning, de kunst van het kiezen”.

In “Marketingplanning, de kunst van het kiezen” geven Sicco Santema en Jeroen van de Rijt praktische handvaten voor het opstellen van een concreet, praktisch en uitvoerbaar marketingplan. Kiezen staat daarbij centraal. Door te kiezen ontstaat focus.

“Marketingplanning, de kunst van het kiezen” bestaat uit meerdere delen. Het unieke van het boek is dat u zelf kunt kiezen op welke manier u met de methode aan de slag wilt. Elk deel heeft zijn eigen specifieke karakter.

Zo kunt u: een meer theoretische insteek kiezen, belevenissen lezen uit een marketingplanningsproces in de praktijk, een uitgebreide en zeer gedetailleerde stap-voor-stap benadering voor het maken van een marketingplan lezen, daadwerkelijke voorbeelden van marketingplannen bestuderen en checklisten en werkbladen vinden die u ondersteuning geven bij het schrijven van uw eigen marketingplan.                                    

“Marketingplanning; de kunst van het kiezen” is daarmee vooral een praktisch boek dat u ondersteuning geeft bij het maken van een uitvoerbaar en concreet marketingplan.                            

Lees hier het voorwoord van “Marketingplanning; de kunst van het kiezen”

Hier kunt u de checklists in Microsoft Word format downloaden.

1. Benodigde tijd voor het doorlopen van de planningsmethodiek     

2. Analyse van de externe omgeving                   

3. Analyse van de interne omgeving

4. Gegevensbronnen

5. Voorbereiding creatieve sessie

6. Klassieke brainstorming

7. Brainwriting 4-3-5 methode

8. Afstand nemen via invalshoeken

9. Werken met metaforen

10. Brainwriting

11. Mogelijke zoekvelden voor keuzecriteria

12. Aandachtsgebieden voor (marketing)activiteiten

13. Communicatie met de omgeving

14. Activiteitenoverzicht

 

Hier kunt u de werkbladen in Microsoft Word format downloaden om uw eigen marketingplan te schrijven. 

Werkbladen bij Anker 1: het fundament

Werkblad 1. Mogelijke analyseniveaus

Werkbladen bij Anker 2: de uitdagingen

Werkblad 2. Scoreformulier belangrijkste externe ontwikkelingen

Werkblad 3. Identificeren krachten en antikrachten

Werkblad 4. Scoreformulier krachten

Werkblad 5. Scoreformulier antikrachten

Werkblad 6. Samenvatting KB-KA analyse

Werkblad 7. Confrontatiematrix

Werkblad 8. Scoringsformulier Uitdagingen

Werkbladen bij Anker 3: de activiteiten                   

Werkblad 9. Invalshoek per uitdaging      

Werkblad 10. Opties per invalshoek

Werkblad 11. Uitvoeringsopties per uitdaging

Werkblad 12. Brainwritingformulier

Werkblad 13. Vaststellen keuzecriteria

Werkblad 14. Vaststellen criteria en normen

Werkblad 15. Bepalen go no go criteria

Werkblad 16. Individueel scoreblad opties / go no go criteria

Werkblad 17. Team scoreblad opties / go no go criteria

Werkblad 18. Individueel scoreblad opties / overige criteria

Werkblad 19. Team scoreblad opties / overige criteria

Werkblad 20. Uitvoeringsactiviteiten

Werkblad 21. Projectplanning

Werkblad 22: kernkwaliteiten