Expertise

Teamontwikkeling

“Hoe ontwikkelen we ons als team en versterken we de samenwerking?”

Onze expertise
Teams zijn - als kleinste, wendbare eenheden van een organisatie - het beste aangrijpingspunt voor een goed presterende en flexibele organisatie. Om de doelen van een organisatie te bereiken, zien we samenwerking en specialisatie binnen en tussen teams steeds belangrijker worden.

Het Scenter Topteammodel
Teams die excellent samenwerken, zijn in flow. Dat komt tot uiting in de prestaties van het team. Scenter gelooft dat een goede samenwerking binnen een team afhankelijk is van een negental eigenschappen zoals onderling vertrouwen, gezamenlijke doelen, sterk commitment en open communicatie. Wij hebben deze ‘negen elementen van Topteams’ uitgewerkt in het ‘Scenter Topteammodel’. Je kunt de negen elementen als facetten van een diamant beschouwen: ze kunnen worden bijgeslepen en aangescherpt zodat het team nog meer kan schitteren. Het model is toepasbaar op uiteenlopende samenstellingen. Een managementteam dat al jaren bij elkaar is, een tenderteam dat net start of een projectteam dat tijdelijk samenwerkt.

Onze aanpak bestaat uit drie stappen:
1. We analyseren samen met de teamleden het functioneren van het team op basis van de negen elementen.
2. We formuleren in co-creatie specifieke verbeteracties om het potentieel en de prestaties van het team te ontwikkelen.
3. Scenter coacht en begeleidt de teams tijdens het uitvoeren van de verbeteracties.

Onze aanpak ontwikkelt het team naar een volgend niveau van professionaliteit. We onderscheiden vijf niveaus. Flow is daarbij het wenkend perspectief.
 

Interesse?

Wij staan altijd open voor inspirerende gesprekken met bevlogen experts die onze passie delen. Herken jij jezelf hierin?