Otto van Dijk

Associate Partner

“De richting van de wind kan je niet veranderen, de stand van je zeilen wel”

  • Ketenontwikkeling
  • Contractmanagement

Hoe realiseer jij een inspirerende prestatie?
Sociotechniek is mijn bron voor organisatieadvies. De interessante vraag voor mij is “Waarom is het ene team
wel succesvol en het andere niet, ondanks dat de samenstelling van het team hetzelfde lijkt?”
Op basis van de Sociotechniek kijk ik naar:

  • Bedrijf als open systeem. Omgevingsfactoren hebben effect op de mens en de organisatie. Door deze factoren en effecten eerst met elkaar in kaart te brengen, creëer ik rust in de discussie
  • Complexiteit. Mensen zijn complex, systemen vaak te complex. Ik leg de focus op het doel en knip decasus op in overzichtelijke delen. Stem het systeem af op de mogelijkheden van het team en niet andersom.
  • Integrale resultaatgebieden. Zelfsturing, flexibiliteit en innovatie zijn voor mij de uitgangspunten voor

het gewenste resultaat. Daarbij coach ik op persoonlijke en groepsverantwoordelijkheid.
Daarnaast richt ik de aandacht op verbinding en samenwerking, waarbij de betrokkenheid van de medewerkers
toeneemt. Hierdoor heb ik meerdere succesvolle zelfsturende teams in diverse organisaties gerealiseerd.
Dankzij een brede ervaring in algemene bedrijfsvoering adviseer en coach ik hoger management in het vertalen
van de organisatiedoelen naar praktische uitvoering. Dit heb ik bij diverse bedrijven in de profit en non-profit
gedaan, zoals in de energiebranche (NUON, Engie), gezondheidszorg (MCL, Alliade, Noorderbreedte) en
overheid (Rijk, Provincies).

Wat inspireert jou?
Mensen die positief blijven en ondanks draaiende winden de koers durven aan te passen aan het doel. Zij nemen
zelf de regie en creëren mogelijkheden Daar krijg ik energie van.