Het podium voor networked innovation

Leuk jubileum nieuws! Op 24 maart vieren we dat Sicco Santema 25 jaar professor is bij de Technische Universiteit Delft. Dit bijzondere moment wordt groots gevierd met een symposium 'Het podium voor networked innovation' georganiseerd vanuit de TU.

“Al die jaren heb ik mij bezig gehouden met 'networked innovation'. Samen met elkaar, leveranciers en klanten, studenten en docenten. Nieuwe dingen doen, nieuwe markten betreden, nieuwe onderwijsvormen ontwikkelen en nieuwe vormen van samenwerking creëren. Dat is allemaal gelukt vanwege de vele mensen die het podium pakten en hun performance hebben neergezet, waarmee ze inspirerend zijn voor zichzelf en hun omgeving. Deze middag geven voormalig IO en PhD-studenten een inkijk in hetgeen ze hebben bereikt op het podium. Er zijn drie podia: Onderwijs, Ondernemerschap en Onderzoek. Daarnaast besteed ik aandacht aan 25 jaar ketensamenwerking en wat we daar de komende jaren aan gaan doen.” - aldus Sicco Santema