In samenwerking met Scenter biedt Negometrix een template aan voor Best Value Procurement (BVP)

 

In samenwerking met Scenter biedt Negometrix een template aan voor Best Value Procurement (BVP). BVP beoogt optimaal gebruik te maken van expertise bij de aanbesteding en uitvoering van de opdracht. Inschrijvers tonen aan dat ze op basis van hun expertise de opdrachtdoelstelling van de aanbestedende dienst kunnen realiseren. Dit doen zij aan de hand van een dominante onderbouwing. 
 
Dit door Scenter en Negometrix ontwikkelde template kan worden gebruikt om een tender te starten waarbij een aantal standaardinstellingen is toegepast. Dit betekent dat de aanbestedende dienst alleen datgene hoeft toe te voegen dat specifiek gaat over de aanbesteding en kan zich daardoor volledig focussen op het beoordelen van de ingediende inschrijvingen. Hierdoor kost het de aanbestedende dienst nog minder tijd om een aanbesteding te maken. Mede door de handige Vraag- & Antwoordmodule wordt ook het verwerken van de Nota van Inlichting een kwestie van invullen.
 
Veel succes met het gebruik van dit template en jouw Best Value aanbesteding! Dit template is ook beschikbaar voor (niet-)aanbestedingsplichtige organisaties.