Boeken

De Best Value-Aanpak

Praktijkgids voor leveranciers en klanten

Onbenut potentieel. Dat is wat gebeurt bij traditionele manieren van inkopen en verkopen. Inkopers letten vooral op de
prijs en leveranciers pakken onvoldoende de ruimte om te laten zien wat ze werkelijk kunnen bijdragen aan de doelen van de klant. Onder de noemer van klantgerichtheid proberen verkopers zo dicht mogelijk bij (de perceptie van) de vraag van de klant te komen. Met alle nadelige gevolgen van dien. De klant krijgt niet wat hij dacht te krijgen en de leverancier heeft een slecht contract, omdat hij zijn expertise niet ten volle kan inzetten.
De Best Value-Aanpak zorgt ervoor dat een leverancier op basis van aantoonbare expertise kan bijdragen aan de doelstelling van de klant. Door het gebruik van de Best Value-Aanpak door zowel klant als leverancier, verschuift de relatie van “het controleren en beheersen van leveranciers” naar “loslaten en vertrouwen gebaseerd op aantoonbare prestatie-informatie”. Prestaties van leveranciers vormen de basis voor de aantoonbaarheid.
De Best Value-Aanpak is het zevende boek over de toepassing van de methodiek. In dit boek belichten Van de Rijt, Van
Hes en Santema de aanpak anno 2021 voor zowel klant als leverancier. Hierdoor zijn de nieuwste inzichten en de bestaande praktijk in één overzichtelijke beschrijving van de Best Value-Aanpak bijeengebracht. In het boek wordt aandacht besteed aan:
• De basis van het gedachtegoed Best Value.
• De propositiefase (vanuit leverancier).
• De voorbereidingsfase (vanuit klant).
• De inschrijvingsfase (vanuit leverancier).
• De beoordelingsfase (vanuit de klant).
• De concretiseringsfase (vanuit beide).
• De uitvoeringsfase (vanuit beide).
 
De Best Value-Aanpak is vooral een praktisch boek dat ondersteuning geeft aan zowel de klant als de leverancier bij het toepassen van Best Value in de praktijk en is toepasbaar voor organisaties die actief zijn in zowel de publieke als in de private sector.
 
Download het gratis e-book hier.