Het inkoopproces bekeken door een LEAN bril

Het inkoopproces bekeken door een LEAN bril

Met praktijkkennis in het achterhoofd kijken we vanuit de acht vormen van verspilling (talent, voorraad, overproductie, overbewerking, correctie, transport, beweging en wachten) die we uit de lean filosofie kennen naar de zes stappen (specificeren, eren, contracteren, bestellen, bewaken en nazorg) van het traditionele inkoopproces.

Hieruit blijkt dat het Traditionele inkoopproces vol zit met verspillende activiteiten.
De grootste verspillingen bij het het traditionele inkoopproces zijn:
•    Overbewerking
•    Wachttijd
•    Verspilling van talent
•    Correcties

In welke stappen van het traditionele inkoopproces deze verspillingen zitten kunt u lezen in het bijgevoegde artikel.

Kan het ook anders? Ja, prestatieinkoop maakt een einde aan de meeste van bovengenoemde verspillingen. De aanbiedende partijen krijgen in deze methodiek de kans om de klantbehoefte op een zo slim mogelijke manier in te vullen. Het gaat hier niet meer om geleverde producten/diensten maar om het ontzorgen van de klant volgens een aanpak die de expert definieert. Het uitgangspunt bij Prestatieinkoop is de overtuiging dat de aanbiedende partij de expert dient te zijn in hetgeen de inkopende partij wilt inkopen.

Prestatieinkoop wordt sinds 2008 in Nederland steeds vaker toegepast. In eerste instantie in grote infrastructurele werken. Ondertussen heeft de toepassing zich uitgebreid naar een groot aantal gebieden, uiteenlopend van ICT, zorg en welzijn, facilitaire dienstverlening, enzovoort.

Evaluatie van de projecten leert dat:
•    Zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers zeer tevreden zijn over de werking van de methodiek. Een veelgehoorde opmerking van zowel opdrachtgever als opdrachtnemers is: ‘Zonder deze methode hadden we nooit zo’n goede aanbieding kunnen maken c.q. gekregen’
•    Goed gekwalificeerde opdrachtnemers vaak verzuchten dat ‘ ze nu eindelijk hun ei kwijt kunnen’
•    In 50% van de gevallen de beste aanbieder ook de laagste prijs heeft
•    In 100% van alle gevallen de beste aanbieder een prijs indient in de top 3 van de aanbiedingen
•    De organisatorische kosten die gepaard gaan met de inkoop en verkoop dalen met gemiddeld 40-50%