The Future of Aviation

The Future of Aviation

In oktober 2015 is Scenter in samenwerking met de TUDelft, KLM, LVNL en Hunite gestart aan het project The Future Of Aviation. Doel van het project was om was de efficiency (vertrekpunctualiteit) te verhogen door gebruik te maken van open data en ‘connectedness’. Het resultaat hiervan is te vinden in deze video.

Bij het vertrekproces zijn veel partijen betrokken. Al deze partijen zijn verantwoordelijk voor een deel van het proces. In de huidige situatie zien we dat deze partijen geen beschikking hebben tot overzichtelijke gepersonaliseerde informatie over de status van deze processen. Afwijkingen zijn hierdoor niet inzichtelijk en veroorzaken daardoor regelmatig verstoringen in het proces. PLUG (zoals het opgeleverde concept heet) bied dit overzicht wel, door data beschikbaar te stellen voor alle betrokkenen. Hierdoor worden communicatielijnen versimpeld en kunnen afwijkingen proactief worden geminimaliseerd en daarmee verstoringen voorkomen.