Case

Ketenontwikkeling #1

Ketenontwikkeling bij M.J. Oomen Groep

De vraag van M.J. Oomen Groep
“Begeleid ons in het vertalen van onze visie voor 2025 naar de operatie van vandaag. Wij willen dat het MT zelfstandig in staat is om de organisatie te faciliteren in de realisatie van onze visie.”

De aanpak
Groei en ontwikkeling realiseren, is alleen mogelijk vanuit de organisatie zelf. Scenter coacht, begeleidt, adviseert en regisseert gedurende de implementatie van onze programma’s. Samen met M.J. Oomen Groep stelden we een plan van aanpak op dat voorziet in ondersteuning van het managementteam en implementatie van de verbeteracties. Het strategisch plan brengt focus door de belangrijkste verbeteronderwerpen voor de komende jaren te identificeren en uit te werken in concrete verbeteracties. Onze ondersteuning is gericht op Strategy Deployment en Operationeel Management.

‘Strategy Deployment’ vertaalt de visie naar operatie in drie stappen. In de eerste stap vertaalden we de visie naar een strategie met sterke focus. Stap twee bestond uit het meetbaar maken van de strategie door KPI’s. De derde stap behelsde het opstellen van impactvolle activiteiten om de strategie te realiseren.

Onze ondersteuning bij ‘Operationeel Management’ was gericht op het opzetten van een vergader- en rapportagestructuur waardoor monitoring van de voortgang en borging van de verbeteracties mogelijk werd. Tijdens de implementatiefase heeft het MT de verbeteracties in praktijk gebracht. Reviewmomenten borgen het leer- en verbetervermogen.

De prestatie
1. De visie is vertaald naar een strategisch plan inclusief KPI’s voor 2016 tot 2020. Dat maakt inzichtelijk welke deeldoelen behaald moeten worden.
2. Het jaarplan 2016 en de Balanced Scorecard zijn opgesteld. Daarmee heeft het MT één dashboard met meetbare feiten over de ontwikkeling en kunnen effectief besluiten worden genomen.
3. Business Unit leiders hebben met onze hulp een jaarplan voor 2016 opgesteld. De opgenomen doelen zijn meetbaar en dragen bij aan het jaarplan van de M.J. Oomen Groep. Dit borgt de ontwikkeling in de lijn.
4. Er is een samenhangende vergaderstructuur in gebruik genomen met vaste agenda’s en rapportage formats. Vergaderingen verlopen efficiënter en doelgerichter. De besluitvaardigheid is verhoogd en de voortgang wordt gemonitord.
 

Interesse?

Wij staan altijd open voor inspirerende gesprekken met bevlogen experts die onze passie delen. Herken jij jezelf hierin?