Case

Ketenontwikkeling #2

Ketenontwikkeling bij Willems Vastgoedonderhoud 

De vraag van Willems Vastgoedonderhoud
“Help onze organisatie verder te professionaliseren zodat wij toekomstgericht handelen en denken. Extern hebben we te maken met een veranderende markt met integrale vraagstukken. Intern beleven wij een overgangsfase van tweede naar derde generatie leiderschap.”

De aanpak
Het verbeterprogramma bij Willems VGO is gericht op de ontwikkeling van het interne verbetervermogen. Dit programma focust op:
• hogere flexibiliteit om integrale projecten uit te voeren,
• slimmere bundeling van kennis en ervaring,
• borging van gedrag en cultuur ten behoeve van een proactieve houding.
In speerpuntteams met medewerkers uit de eigen organisatie, ondersteund door Scenter, zijn deze drie onderwerpen uitgewerkt in concrete verbeteracties.

We hanteren een sterk gefaseerde aanpak waarbij we in fase 1 werken aan het ‘huis op orde’ brengen. Elke fase kent duidelijke stappen. We starten met een diagnose zodat inzichtelijk wordt wat de verspillingen zijn. We creëren vervolgens rust door inzicht te geven in de werkbelasting. Daarna bieden we helderheid door het uitwerken van de processen en verantwoordelijkheden. Ten slotte brengen we focus aan door de prestaties transparant te maken. We zijn begonnen met de afdeling calculatie, omdat deze afdeling aan het begin van de projectketen staat en bepalend is voor zowel realisatie als de klantrelatie in termen van kwaliteit en snelheid van zowel aanbieding als project. Het programma is vervolgens doorgezet naar de andere afdelingen binnen Willems VGO.

Tegelijkertijd zijn de eerste stappen gezet om met ketenpartners te werken aan optimalisatie in de samenwerking. In de eerste fase van een project worden partners betrokken waardoor hun kennis en expertise effectiever in projecten wordt ingezet.

De prestatie
1. Willems VGO is ontwikkeld vanuit een situatie waarin ‘de waan van de dag’ regeert naar een organisatie die haar processen onder controle heeft en in staat is vanuit klantvraag gestructureerd te verbeteren.
2. Er is een medewerker opgeleid voor het realiseren en gaande houden van alle verbeterinitiatieven.
3. Medewerkers ervaren minder werkdruk.
4. Samenwerking met ketenpartners is verbeterd.  

Interesse?

Wij staan altijd open voor inspirerende gesprekken met bevlogen experts die onze passie delen. Herken jij jezelf hierin?