Case

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling bij British Telecom Benelux

De vraag van British Telecom Benelux
“Ontwikkel en begeleid een programma dat leidt tot een duurzame groei van onze business in lijn met onze visie. Stimuleer de klanttevredenheid door onze werkprocessen te vereenvoudigen en creëer een gezonde organisatie door het engagement van de medewerkers te verhogen.”

De aanpak
Scenter heeft voor én met British Telecom Benelux een vierjarig programma ontwikkeld dat focust op de vereenvoudiging van de werkprocessen en het verhogen van engagement bij medewerkers. Het resultaat? Versnelling en verbetering op die twee gebieden door nauwe betrokkenheid van de directie en medewerkers van British Telecom Benelux. De directie bepaalt elk jaar de doelen en de kaders en definieert de strategische thema’s. Het middelmanagement verdeeld over vijf teams werkt deze thema’s uit in impactvolle interventies.

De aanpak van Scenter kenmerkt zich door een balans tussen de ‘harde’ procesmatige kant en de ‘zachte’ menselijke kant van een traject. We bieden een duidelijke structuur, concrete tools en een heldere rol- en taakverdeling. Daarnaast ontwikkelen we in co-creatie krachtig leiderschap, ontketenen we talent en stimuleren we samenwerking. Kortom, we brachten de organisatie in flow.

In co-creatie
Dit programma bestaat uit een jaarlijkse kick-off, een ‘pressure cooker day’ en drie ‘prestatiedagen’. Op deze dagen worden de verbeteracties gevormd en werken de leidinggevenden, soms in samenspraak met professionals uit de organisatie, deze acties verder uit. De implementatie van de verbeteracties vindt plaats in samenwerking met Scenter en de directie. Hierdoor is het commitment van de directie direct voelbaar, de borging ingeregeld en worden de resultaten snel zichtbaar. Aan het einde van elke fase worden de successen gevierd: ‘fun makes it run!’.

De prestatie
Het programma heeft geleid tot:
1. Ontwikkeling van het middelmanagement naar proactieve accountable professionals met energie voor de ontwikkeling en groei van British Telecom Benelux.
2. Toegenomen klanttevredenheid door de vereenvoudiging in de drie werkprocessen:
• van concept naar de markt,
• van lead naar bestelling,
• van bestelling naar cashflow.
3. Verbetering in samenwerking en verbinding tussen teams waardoor de teamprestaties zijn verhoogd en het engagement in de teams is toegenomen.
4. Groei in het gevoel van trots en bevlogenheid van de medewerkers waarmee het engagement is verhoogd en een gezonde organisatie ontstaat.