Case

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling bij het MT van ENGIE Services West Industrie

De vraag van ENGIE Services West Industrie
“Ondersteun ons bij de professionele ontwikkeling van het managementteam zodat wij de strategische uitdagingen waar we voor staan, realiseren. Hierbij willen we graag vanuit ieders kwaliteit de professionaliteit van het team optimaliseren.”

De aanpak
De teamontwikkeling startte met een bijeenkomst waarin we de teamleden meenamen in de theorie en de onderdelen van het Scenter Topteammodel: ‘de negen elementen van Topteams’. Vervolgens gingen de teamleden individueel aan de slag met het analyseren van het team aan de hand van de negen elementen van het Topteammodel. Tijdens een teamdag presenteerden de teamleden hun analyses. Dit resulteerde in een gedragen teamdiagnose en een keuze van drie elementen voor verdere ontwikkeling. Deze drie topics zijn verder uitwerkt in een concreet plan van aanpak met gerichte interventies verspreid over een periode van een jaar.

De interventies
De interventies bestonden uit tweedaagse bijeenkomsten, een organisatieontwikkelprogramma om de strategie te realiseren en borging in het eigen overleg. Tijdens de eerste bijeenkomst met het team is aandacht besteed aan de interpersoonlijke dynamiek en onderling vertrouwen. De tweede bijeenkomst richtte zich op het verder inhoud geven aan de visie.

Het programma heeft het team geholpen om de executiekracht te verbeteren en om ‘on the job’ continu aandacht te hebben voor de eigen performance. Het managementteam stelde een teamcharter op en maakt de eigen ontwikkeling bespreekbaar in het wekelijks overleg.

De prestatie
1. Het team heeft visie ontwikkeld en deze visie uitgedragen in de organisatie.
2. De executiekracht van het team is toegenomen.
3. Er is meer vertrouwen en verbinding tussen de teamleden.
4. Er is inzicht in de kwaliteiten en de aandachtspunten van het team en de teamleden en het team weet hier gebruik van                  te  maken.
5. Het team heeft inzicht in de onderlinge dynamiek en kan hierop anticiperen. 

Interesse?

Wij staan altijd open voor inspirerende gesprekken met bevlogen experts die onze passie delen. Herken jij jezelf hierin?