Jac Sandberg

Consultant

"Management is dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen."

  • Ketenintegratie
  • Projectmanagement
  • Organisatieontwikkeling

Hoe realiseer jij een inspirerende prestatie?
De basis zijn jouw verlangen en leiderschap, daarzonder heeft goed managen geen enkele zin. Het traject gaat van de waan van de dag, via rust en voorspelbaarheid naar inspirerende prestatie. Dat gaat niet vanzelf, het is hard werken! Ik werk daarbij vanuit drie stappen:

  1. Wenkend perspectief: Ik verleid je tot leiderschap om zo een gezamenlijk doel of een gedeelde visie te genereren. Dit wenkend perspectief geeft mensen de energie die nodig is om de gewenste - inspirerende - prestatie te realiseren.
  2.  De basis op orde: Ik ondersteun je optimale processen te definiëren en te implementeren met alles wat daarbij nodig is om het doel te realiseren.
  3. Continu verbeteren: Als de basis op orde is, genereren we feitelijke inzichten op basis waarvan je continu kunt verbeteren.

De kern is zorgen dat mensen het nut van continu verbeteren ontdekken en het vanuit eigen inzicht gaan doen. Dan beklijft het. Werkelijk verbetervermogen is een ‘joy for life’! Mijn rol is enthousiasmerend, begeleidend en soms kritisch. Ik lever je kennis en houd je waar nodig bij de les om te zorgen dat continu verbeteren een plek krijgt in het hart van je organisatie. Onderweg help ik je barrières weg te nemen, bij jezelf of anderen. Binnen Scenter heb ik zo een bijdrage mogen leveren aan Schuuring, een aannemer van onder andere glasvezelnetwerken en Royal IHC Merwede, een van Nederlands mooiste scheepswerven waar ik trots op ben.

Wat inspireert jou?
Het ogenschijnlijk onhaalbare mogelijk maken, dat inspireert me. Jouw aandacht kan je diepste wens verwezenlijken, als je er maar aan durft toe te geven. Het leven stroomt, als een rivier. Als er een barrière is, hoopt het water daar op totdat de druk zo hoog wordt dat het overstroomt of doorbreekt. Dat laatste moment, dat je barrières doorbreekt en dingen anders gaat doen, dat inspireert me mateloos. Zo heb ik mezelf zowel privé als zakelijk in diverse uitdagingen gestort: van het initiëren van start-ups via diverse advies- en interimtrajecten tot aan het succesvol voltooien van een solo oceaan zeilrace van Engeland naar America. Een jaar of zes geleden heb ik mijn grootste inspiratiebron ontdekt: het opvoeden van onze drie kinderen☺.