Hoe bevlogen is jouw organisatie? Doe zelf deze Quick Scan!

Door Maurice Kostons

Hoe bevlogen is jouw organisatie? Doe zelf deze Quick Scan!

Organisaties die hoog scoren op bevlogenheid leveren superieure prestaties. Hoe bevlogen is jouw organisatie? Om snel een eerste indruk te krijgen, kun je nu zelf onze Bevlogenheid Quick Scan invullen. Hiermee weet je binnen een paar minuten op welk niveau van bevlogenheid jouw organisatie zich bevindt. En wat je dus eventueel te doen staat.

Wat is een bevlogen organisatie?

Bevlogenheid is de intrinsieke motivatie om verantwoordelijkheid te nemen en in beweging te komen. Bevlogen werknemers presteren en functioneren beter. Ze zijn gepassioneerd, creatief en bijzonder toegewijd en daarmee de drijvende kracht achter vernieuwing, superieur klantcontact en het realiseren van prestaties. Bevlogenheid wordt meestal gezien als een persoonlijke eigenschap van een medewerker. Maar het kan ook een kenmerk zijn van teams of een organisatie als geheel, het resultaat van een hoog aantal bevlogen medewerkers.

Je hebt vast wel een idee over de mate van bevlogenheid van jouw organisatie. Je kunt het voelen zodra je binnenkomt. Je ziet het aan de mensen, hoe ze met hun werk bezig zijn. Het energieniveau dat ze uitstralen, hun gedrevenheid of de indruk die hun werkomgeving op je maakt. Hoe mensen met elkaar omgaan, hun gezichtsuitdrukkingen, hun enthousiasme. En hoe ze over elkaar en de organisatie praten. Deze Quick Scan helpt je deze gevoelens wat explicieter te maken. En kan je misschien helpen het gesprek over meer bevlogenheid binnen je organisatie op gang te krijgen. We onderscheiden vijf niveaus van bevlogenheid, waarbij niveau vijf het hoogst is.

De Quick Scan

Deze Quick Scan helpt je te bepalen op welk niveau van bevlogenheid jouw organisatie zich bevindt.

De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe jij de bevlogenheid binnen jouw organisatie beleeft. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de negen uitspraken door steeds het best passende cijfer (van 1 tot en met 5) in te vullen.

Interpretatie van je score

Tel de scores van de negen vragen bij elkaar op. Hieronder vind je de interpretatie van de totaalscore.

9 - 12 punten - Niveau 1 van Bevlogenheid

Het energieniveau van je organisatie is inert. Er is geen energie. Je organisatie is in zijn geheel niet in staat haar doelen te realiseren. Ze is stuurloos. Er is sprake van verslagenheid en er heerst een sterke afrekencultuur, gedreven door angst. Medewerkers zijn cynisch, vaak uitgeput en veelal incompetent hun vak naar behoren uit te oefenen. Er is een prestatiecultuur van ‘no performance’. De resultaten zijn zorgwekkend. Kortom, er ligt een enorme kans de bevlogenheid van je organisatie en de prestaties flink te verbeteren.

13 - 20 punten - Niveau 2 van Bevlogenheid

Het energieniveau van je organisatie is ingetogen. Er is weinig energie. Doelen worden mondjesmaat gerealiseerd en zijn er alleen voor de korte termijn. Er komt nog maar weinig echt van de grond. De moraal is laag. Er is veel bureaucratie en controle. Medewerkers zijn afstandelijk, behoorlijk vermoeid en worstelen met de realisatie van hun taken. Er is een prestatiecultuur van ‘low performance’. De resultaten zijn bescheiden. Een verhoging van de bevlogenheid van je organisatie naar het volgende niveau kan de prestaties aanzienlijk verbeteren.

21 - 33 punten - Niveau 3 van Bevlogenheid

Het energieniveau van je organisatie is toereikend. Er is net voldoende energie. De resultaten zijn acceptabel. De focus op de korte termijn overheerst, gericht op instandhouding. De organisatie kabbelt voort en maakt nog geen echt grote stappen. Medewerkers zijn vaak onverschillig als het gaat om het succes van de organisatie en blijven het liefst in hun comfortzone. Ze weten hun taken te realiseren, maar zetten nog geen extra stappen. Er is een prestatiecultuur van ‘moderate performance’. De resultaten zijn bevredigend, maar niet bijzonder. Met de stap naar het volgende niveau van bevlogenheid kan deze organisatie echt het verschil gaan maken in haar branche.

34 - 41 punten - Niveau 4 van Bevlogenheid

Het energieniveau van je organisatie is bruisend. Er is veel energie. Medewerkers zijn gecommitteerd aan de strategie en doelstellingen worden gerealiseerd, soms zelfs overtroffen. De medewerkers zijn verbonden: aan elkaar en aan de organisatie. Ze zijn toegewijd en trots. Ze bruisen van de energie, zijn competent en vindingrijk. Structuren zijn flexibel en teams presteren op hoog niveau. Je organisatie is een fijne plek om te werken. Er is een prestatiecultuur van ‘high performance’. De resultaten zijn uitstekend. De volgende stap naar het hoogste niveau van bevlogenheid gaat je helpen je positie als absolute marktleider te winnen en te behouden.

42 - 45 punten - Niveau 5 van Bevlogenheid

Je organisatie is in flow. De maximale energie van je medewerkers is ontketend. De organisatie functioneert optimaal. Nieuwe ideeën, structuren en synergie ontstaan spontaan, naar gelang wat er nodig is. Het adaptatie- en verbetervermogen van de organisatie staat volledig in dienst van de strategie. Alle pk’s staan op het asfalt. Medewerkers werken met bezieling, zijn vitaal en gezond geabsorbeerd in hun taken. Ze werken effectief aan de korte termijn doelen en weten ook precies waar de stip aan de horizon staat. Je organisatie is onweerstaanbaar als werkgever en dé referentie in de branche, voor zowel klanten als werknemers. Er is een prestatiecultuur van ‘peak performance’. De resultaten zijn uitmuntend en boven elke verwachting. De grootste uitdaging op dit niveau van bevlogenheid is niet te vergeten te genieten van het uitzicht.

Hoe bereikt jouw organisatie het volgende niveau van bevlogenheid?

Scenter ontketent de bevlogenheid van organisaties. Ons unieke Scenter Engagement Model vormt de basis voor onze maatwerk ontwikkelprogramma’s. We beginnen bij het huidige niveau van bevlogenheid van jouw organisatie. Het eindpunt bepaal jij. We verhogen de bevlogenheid van je teams, van je leidinggevend kader of de gehele organisatie. Ons ontwikkelprogramma bestaat uit workshops, trainingen en interventies gericht op cultuur, leiderschap en de werkwijze van jouw organisatie. Het resultaat? Het ontketenen van bevlogenheid. En daarmee topprestaties.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.