Expertise

Cultuur- en gedragsontwikkeling

“Hoe realiseren we een cultuur en werkwijze die aansluit bij onze strategie?”

Onze expertise
We streven naar organisaties waarin medewerkers vanuit hun expertise en commitment verantwoordelijkheid nemen en prestaties leveren. Een organisatie met bevlogen en trotse medewerkers die slim samenwerken en continu vernieuwen. De realisatie daarvan leggen onze opdrachtgevers bij ons neer. Een extra uitdaging daarbij zijn de interne en externe ontwikkelingen. Wendbaarheid is het adagium. Snel en soepel inspelen op onvoorspelbare veranderingen, kansen en klantwensen. Die ambitie vraagt om een high performance cultuur of een waardengedreven cultuur. 

Maar hoe doe je dat? Cultuur is het geheel van geschreven en ongeschreven regels die bepalen hoe medewerkers met klanten, leveranciers en elkaar omgaan. Ons cultuurprogramma loodst organisaties in zes fasen door een cultuurverandering. Omdat cultuurontwikkeling van binnenuit tot stand komt, worden de meeste interventies door de eigen organisatie uitgevoerd. Je kunt hierbij denken aan onder andere interventies op het gebied van leiderschap, rituelen, huisvesting, onderlinge communicatie, HR beleid en werkwijze in teams.

De zes fasen zijn:
•    Fase 1: Gewenste cultuur selecteren en waarden laden. 
•    Fase 2: Gewenste cultuur in termen van waarden communiceren.
•    Fase 3: Gewenste cultuur vertalen in team naar werkwijze, concreet gedrag en (verbeter)acties.
•    Fase 4: Gewenste cultuur beleven in de praktijk (plan, do, check, act).
•    Fase 5: Gewenste cultuur verankeren in de systemen en instrumenten.
•    Fase 6: Gewenste cultuur levend houden.

Cultuur is een resultante en een dergelijk programma staat dan ook zelden los van veranderingen op het gebied van werkwijze, structuur en besturing. Onze ervaring leert dat een integrale aanpak succes heeft.

Case

Cultuurontwikkeling bij Wageningen Universiteit FB-IT

Lees verder

Interesse?

Wij staan altijd open voor inspirerende gesprekken met bevlogen experts die onze passie delen. Herken jij jezelf hierin?