Expertise

Engagement

“Hoe verhogen we het engagement van onze medewerkers?”

Onze expertise
Vernieuwen en verbeteren, vraagt om bevlogenheid en energie. Bevlogen medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd, nemen verantwoordelijkheid en creëren beweging in je organisatie. Hun passie, creativiteit en toewijding zijn de drijvende kracht achter superieur klantcontact, topkwaliteit en het realiseren van jullie ambitie.

De vijf bronnen van bevlogenheid
Wij geloven dat bevlogenheid in organisaties wordt verhoogd door verbetering te realiseren op de vijf bronnen van bevlogenheid: Autonomie, Competentie, Verbondenheid, Betekenis en Vitaliteit.

  1. Autonomie is de mate van vrijheid die een medewerker ervaart om zelf zijn werk te kunnen inrichten.
  2. Competentie is de ervaring van persoonlijke en professionele groei, waarvan flow en prestaties de positieve resultanten zijn.
  3. Verbondenheid is de optimale verbinding van een medewerker met de leidinggevende, het team en de organisatie; het fundament voor succesvolle samenwerking.
  4. Betekenis is het gevoel dat het werk impact maakt en de medewerker bijdraagt aan iets dat verder reikt dan het werk zelf.
  5. Vitaliteit is de mate waarin de medewerker zich sterk, fit en energiek voelt en in staat is op een gezonde manier langdurig, grote inspanningen te leveren.

De vijf bronnen van bevlogenheid zijn uitgewerkt in ons Scenter Engagement Model dat de basis vormt voor onze programma’s.

Onze aanpak
Samen met mensen uit jouw organisatie ontwerpen we een programma dat aansluit bij jullie identiteit. Zo’n programma bestaat uit workshops, trainingen en interventies gericht op de cultuur, het leiderschap en de werkwijzen.

We kijken naar het huidige niveau van bevlogenheid binnen je organisatie en onderscheiden hierbij vijf opbouwende niveaus. Het vertrekpunt stellen we vast met een diagnose. Het eindpunt bepaal jij.

Het resultaat? Het ontketenen van bevlogenheid binnen organisaties. En daarmee topprestaties.

Interesse?

Wij staan altijd open voor inspirerende gesprekken met bevlogen experts die onze passie delen. Herken jij jezelf hierin?