Case

Projectmanagement

Projectmanagement bij ENGIE

De vraag van ENGIE
“Ontwikkel met ons een programma dat onze projectmanagers en projectleiders voorziet van de noodzakelijke kennis, vaardigheden en houding om succesvol leiding te geven aan onze projecten. Wij willen dat onze mensen op uniforme wijze projecten beheersen, leiderschap tonen en met bevlogenheid hun vak beoefenen.”

De aanpak
In de ontwerpfase hebben we het programma eerst in hoofdlijnen uiteengezet. Dit deden we aan de hand van ENGIE ingrediënten als de visie en missie, de ‘Project Management Way’, de kritieke momenten tijdens de uitvoering van projecten en de casuïstiek uit de praktijk. Daarna werkten we in co-creatie het programma verder uit in een leergang van zes tweedaagse trainingen, inclusief een borgingstraject voor het vergroten van het rendement in de praktijk. Er stond een programma waarin praktijk, theorie, reflectie en oefenen met vaardigheden elkaar afwisselden. Het doel? Kennis en vaardigheden over projectbeheersing integreren met interpersoonlijke vaardigheden en het nemen van leiderschap.

Om te waarborgen dat deze unieke mix van ‘harde’ en ‘zachte’ skills in één programma kwalitatief goed werden overgedragen én de link met de dagelijkse praktijk overeind bleef, werkten in dit programma één ENGIE trainer en één Scenter trainer zij-aan-zij. Een uitgebreid train-de-trainer programma stelde de ENGIE trainer in staat om deze trainersrol effectief en met vertrouwen en bevlogenheid te vervullen.

De prestatie
Inmiddels volgden meer dan driehonderd projectmanagers en projectleiders de ENGIE Leergang Projectmanagement. Daarmee zijn de volgende resultaten behaald:
1. Hoger rendement op projecten door een betere voorbereiding en risicobeheersing, efficiënter werken en minder faalkosten.
2. Meer tevreden klanten doordat de klant verzekerd is dat hij precies krijgt wat hij vraagt: on-time en volgens de overeengekomen afspraken.
3. De uitwisselbaarheid en uniformiteit binnen de organisatie is vergroot door één herkenbare werkwijze.
4. Projectmanagers hebben meer inzicht gekregen in de kritieke momenten en de beheers aspecten van een project en kennen de handvatten om hierin het verschil te maken.
5. Projectmanagers ontwikkelden een proactieve houding en vergrote effectiviteit in communicatie, samenwerken en leidinggeven.
6. Meer zelfkennis, een groter reflectievermogen en bewustzijn onder projectmanagers: zij maken het verschil.