Case

Cultuurontwikkeling

Cultuurontwikkeling bij Wageningen Universiteit FB-IT

De vraag van Wageningen Universiteit FB-IT
“Ontwikkel en verzorg een cultuurprogramma waardoor onze kernwaarden worden doorleefd en verankerd in houding en gedrag. Ontwerp cultuurinterventies die noodzakelijk zijn om de doelen en ambities te realiseren en voer regie over het cultuurprogramma. Verhoog daarmee de medewerkerstevredenheid en de klanttevredenheid in termen van samenwerken in de keten.”

De aanpak 
Voorbereiding
Op basis van een aantal MT bijeenkomsten hebben we een roadmap ontworpen. In deze roadmap stonden de aanleiding, doelen, uitgangspunten, planning en kaders voor het programma. Ook hebben we samenhang aangebracht tussen alle lopende initiatieven in de organisatie en deze in één cultuurprogramma geplaatst en in co-creatie de strategie naar het gewenst gedrag vertaald in simpele en aansprekende bewoording. Daaropvolgend maakten we een implementatie- en communicatieplan. 

Kick-off
Tijdens een kick-off zijn alle medewerkers geïnformeerd over de strategische noodzaak om de gewenste cultuurbeweging te maken, zijn de waarden toegelicht en is het programma uit de doeken gedaan om de cultuurontwikkeling te realiseren. Samen met leidinggevenden en medewerkers identificeerden we tijdens die bijeenkomst op een interactieve manier de hoofdthema’s waar de acties zich op zouden moeten richten. In dit geval waren dat de volgende cultuurthema’s: stijl van leidinggeven, werkwijze in teams, de houding en intentie van medewerkers en verbindende rituelen. 

Concrete acties
Na deze meeting was de installatie van een kleinere groep medewerkers een feit met wie we concrete verbeteracties verzonnen op deze cultuurthema’s en later hebben uitgewerkt. Acties waaraan je kunt denken, zijn: zeepkistsessies, storytelling in de vorm van een boek met verhalen en best practises, een campagne, branding van de waarden, het benoemen van themamaanden, werken met rolmodellen, klantendagen, awards, een ‘waarden-experience’ in de teams en een cultuur café. 

Waarden experience
Het belangrijkste onderdeel van het programma was de zogenaamde ‘waarden experience’. In een aantal bijeenkomsten zijn met bestaande teams de waarden vertaald naar eigen gedrag en de dagelijkse praktijk. Zij hebben zelf concrete acties benoemd om gedrag en werkwijze aan te passen. We zijn daarbij begonnen bij het managementteam en via het Cascademodel hebben we dat uitgerold naar de rest van de organisatie. De laatste stap bestond uit borging en monitoren van de voortgang in de teams en op organisatieniveau van de acties. Enkele procedures en instrumenten in de HR systematiek zijn gewijzigd en ondersteunen nu het belang en het levend houden van de waarden. 

De prestatie
1.    Een blauwdruk voor cultuurverandering met een duidelijke structuur en prioriteiten en het aanbrengen van samenhang tussen verschillende verbeterinitiatieven.
2.    Alignement van strategie en gewenst gedrag.
3.    Awareness creëren onder alle medewerkers. Zij kennen de waarden en kunnen deze in eigen woorden vertalen   naar gewenst gedrag.
4.    Meer engagement en veerkracht bij medewerkers. 
5.    De kwaliteit van samenwerking in de keten werd door ketenpartners 12% hoger beoordeeld.
6.    Medewerkers beoordelen de leidinggevenden 11% hoger.
7.    Medewerkers beoordelen de onderlinge samenwerking 26% hoger.

Interesse?

Wij staan altijd open voor inspirerende gesprekken met bevlogen experts die onze passie delen. Herken jij jezelf hierin?